Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee

In Bergen aan Zee, een uniek en bijzonder kustdorp in de duinen zijn plannen om het op het duin en direct aan zee gelegen hotel Nassau Bergen te slopen.

Er liggen grootschalige bouwplannen voor een 4* plus hotelcomplex bestaande uit minimaal 60 hotelkamers en een grote parkeergarage die op het duin wordt gebouwd.

Op het naastgelegen duin, de onbebouwde kuststrook staan 20 recreatiewoningen ingetekend.

Wij, verontruste bewoners van Bergen aan Zee, maken ons zorgen over:

  • de grootschaligheid van de plannen
  • de aantasting van het duingebied
  • 1 hectare duin vol bouwen
  • de vele onduidelijkheden over de procedure
  • de bescherming van de kuststrook

Vooruitgang - JaKwaliteit - JaDuurzaam – Ja

De groep heeft oog voor de vooruitgang en ontwikkeling van Bergen aan Zee en is voorstander van een open, transparante discussie over plannen.

De kleinschaligheid zoals in de Structuurvisie Bergen aan Zee vastgelegd, moet daarbij leidend zijn.

De schaal van voorliggende plan is te massaal en gaat het kleinschalige karakter van het dorp ver te boven.

Inmiddels zijn er eind december 2021 beroepschriften ingediend bij de Raad van State in Den Haag tegen de vergunning wijziging bestemmingsplan Nassau door Gemeente Bergen.

Nu heeft de Raad van State een datum vastgesteld voor de zitting; dinsdag 22 november 2022 om 10.00 uur in Den Haag. De 8 belanghebbenden (en gemachtigden) en hun advocaten gaan hun beroep verdedigen.

De advocaatkosten en ingehuurde expertise bureau's komen geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee.

Helpt u mee Bergen aan Zee kleinschalig te houden en steun de Stichting Bergen aan Zee (Anbi-status) met een donatie.

De kosten zijn fors. Uw bijdrage is echt nodig en zeer welkom.

Namens Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en de Stichting Bergen aan Zee

Plannen - Schets 2 (klik om te vergroten)

Media

Kleurplaat

Voor het televisieprogramma Een Vandaag heeft Sjoerd Kaandorp (Sproets.nl) uit Bergen aan Zee het licht mogen laten schijnen voor of tegen nieuwbouw van hotel Nassau in Bergen aan Zee. Hij heeft op verzoek een kunstwerk gemaakt in de vorm van twee kleurplaten. Het is aan de toekomst welke kleurplaat het liefst wordt ingekleurd.

Je kunt beide hieronder downloaden.

Doneren

Contactgegevens

Mail ons uw suggesties of opmerkingen en u hoort zo spoedig mogelijk van ons.

info@beschermhetduin.nl