Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee

In Bergen aan Zee, een uniek en bijzonder kustdorp in de duinen zijn plannen om het op het duin en direct aan zee gelegen hotel Nassau Bergen te slopen.

Er liggen grootschalige bouwplannen voor een 4* plus hotelcomplex bestaande uit minimaal 60 hotelkamers en een grote parkeergarage die op het duin wordt gebouwd.

Op het naastgelegen duin, de onbebouwde kuststrook staan 20 recreatiewoningen ingetekend.

Wij, verontruste bewoners van Bergen aan Zee, maken ons zorgen over:

  • de grootschaligheid van de plannen
  • de aantasting van het duingebied
  • de snelheid waarmee de plannen menen te worden moeten uitgevoerd
  • de vele onduidelijkheden over de procedure
  • de bescherming van de kuststrook

Vooruitgang - JaKwaliteit - JaDuurzaam – Ja

De groep heeft oog voor de vooruitgang en ontwikkeling van Bergen aan Zee en is voorstander van een open, transparante discussie over plannen.

De kleinschaligheid zoals in de Structuurvisie Bergen aan Zee vastgelegd, moet daarbij leidend zijn.

De schaal van voorliggende plan het zogenaamde structuurontwerp en/of stedenbouwkundige enveloppe is te massaal en gaat het kleinschalige karakter van het dorp ver te boven.

- 1 gebouw slopen en 6 voor teruggebouwd op 1 hectare op het duin -

Namens Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee en de Stichting Bergen aan Zee

Mocht u zich willen aansluiten bij deze bewonersgroep, stuur ons een bericht: info@beschermhetduin.nl

Lees nieuwsbrief 1

Lees nieuwsbrief 2

Model
Plattegrond

Nieuw Nassau Bergen - foto Min2 – Model Tapijt

Media

Kleurplaat

Voor het televisieprogramma Een Vandaag heeft Sjoerd Kaandorp (Sproets.nl) uit Bergen aan Zee het licht mogen laten schijnen voor of tegen nieuwbouw van hotel Nassau in Bergen aan Zee. Hij heeft op verzoek een kunstwerk gemaakt in de vorm van twee kleurplaten. Het is aan de toekomst welke kleurplaat het liefst wordt ingekleurd.

Je kunt beide hieronder downloaden.